Komise
Název komise Zkratka
Disciplinární komise DK Členové Statut Zápisy Info
Hospodářská komise HK Členové Zápisy Info
Komise mládeže KM Členové Statut Zápisy Info
Komise rozhodčích KR Členové Statut Zápisy Info
Lektor pravidel fotbalu LPF Členové Zápisy Info
Marketingová komise MK Členové Statut Zápisy Info
Odvolací a revizní komise ORK Členové Zápisy Info
Sportovně technická komise STK Členové Statut Zápisy Info
Trenérsko - metodická komise TMK Členové Zápisy Info