Trenéři

Níže naleznete seznam trenérů licence B, kteří absolvovali školení pořádané MS KFS. V případě, že některé údaje nejsou aktuální, prosím kontaktujte Mgr. Zajíce Radima e-mail: zajic@mskfs.cz

Seznam trenérů MSKFS licence B UEFA

V sídle MS KFS je možné si zapůjčit DVD nebo knihy zaměřené na trénování fotbalu. Dále uvádíme zajímavé odkazy pro získání dalších informací pro trenérskou činnost:

http://www.fotbal-trenink.cz/
http://www.trenink.com/
http://www.ftvs.cuni.cz/tvsm/index.php
http://www.soccer-coaches.com/